750.000 euro voor meer natuur in Vlaanderen

Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceert een projectoproep ‘Natuur in je Buurt’. Deze focust op het groen inrichten van openbare ruimtes in de bebouwde, verstedelijkte ruimte. In 2018 zal minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege op die manier in totaal 750.000 euro subsidies geven aan steden en gemeenten.

Met de projectoproep Natuur in je Buurt gaat minister Schauvliege op zoek naar innovatieve groenprojecten die zorgen voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte, meer natuur en een verhoogde biodiversiteit. De projecten verhogen op die manier de leefbaarheid van onze steden en gemeenten en zorgen voor natuurgebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie.  Opdat de projecten hun functie zouden hebben binnen een goed functionerende groenblauwe structuur beveelt het Agentschap voor Natuur en Bos aan om ze uit te werken binnen het grotere kader van een gemeentelijk groenplan. Kindgerichte en kindvriendelijke groenprojecten zijn ook dit jaar extra welkom.

Ook in 2018 kiest een professionele jury één Vlaamse laureaat en tien provinciale laureaten (twee per provincie). Zij krijgen respectievelijk € 250.000 en € 50.000 om hun project te realiseren. Gemeenten kiezen zelf of ze een project indienen voor de titel ‘Vlaamse laureaat’ of voor de titel ‘provinciale laureaat’.

Steden, gemeenten, provincies, OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten kunnen hun projectvoorstellen indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos tot 14 september 2018.

De selectiecriteria voor de projectvoorstellen en de infobundel vindt u op www.natuurenbos.be/projectoproep-groen.

%d bloggers liken dit: