Blijven zaden altijd kiemkrachtig?

Elke tuinier bewaart geopende zakjes zaaigoed. Kan je deze zaden altijd zaaien? De kiemkracht van alle groentezaden is beperkt in de tijd. Een voorbeeld? Peterselie zal na drie jaar nog nauwelijks kiemen. Om te voorkomen dat je door overjarige zaden niet kunt zaaien, kan je een kiemvormingstest uitvoeren. Leg per zakje tien zaden op een vel vooraf vochtig gemaakt absorberend papier. Op datzelfde vel kunnen meerdere variëteiten getest worden. Bedek de zaden met het vochtige, absorberende papier. Plaats het bord in een verwarmde ruimte en houdt de vochtigheidsgraad stabiel. Als na veertien dagen niet vijf van de tien zaden ontkiemd zijn, werp je het betreffende zakje best weg. Is het resultaat aanvaardbaar, dan kan je de zaden dit voorjaar nog zaaien. Zaai in dit geval wel dichter voor een normaal resultaat.