BloemenSiertuinTuintips

Bloemenweide of bloemenakker?

Deze twee worden nogal eens door elkaar gehaald. Wat is nu precies het verschil? In een bloemenweide groeien allerhande lange grassen samen met meerjarige planten zoals margriet, duizendblad en koekoeksbloem. Een bloemenakker daarentegen is een stuk kale grond (net zoals een akker), die jaarlijks wordt bewerkt en die ieder jaar opnieuw wordt ingezaaid met eenjarige akkerplanten zoals klaprozen en korenbloemen. De Tuinrangers geven raad!

Kies de juiste zaden

Courante bloemenweidemengsels bevatten vaak zowel eenjarigen (ideaal voor de bloemenakker) als meerjarigen (perfect geschikt voor de bloemenweide). Jammer genoeg gaan de twee niet samen en draait het inzaaien van dergelijke mengsels vaak uit op een teleurstelling. Een bloemenweide onderhoud je namelijk door een paar keer per jaar te maaien, je laat ze verder met rust. Een bloemenakker start je ieder jaar opnieuw op van de ‘blote’ grond.

Koop ecologische zadenmengsels met inheemse planten en laat je adviseren over de inhoud. Zijn het éénjarigen (voor een bloemenakker) of meerjarigen (voor de bloemenweide)?

Win-win-win

Langere grassen en inheemse planten zoals margrieten zijn een echte win-win-win combinatie. Het is namelijk een ideale leefomgeving voor heel wat dieren, zoals vlinders, kevers en sprinkhanen. De bloemen zorgen voor stuifmeel (voedsel) en de lange grassen bieden beschutting.

De vele insecten, maar ook de zaden van de planten, zijn dan weer prima voedsel voor vogels en egels. En voor de tuinier is het een ware streling voor het oog.

Ben je benieuwd naar meer tips van de Tuinrangers? Ontdek de rubriek in Fence Tuinmagazine.

» Ja, ik ben benieuwd!

Het Tuinrangersproject is een gloednieuw initiatief van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, ter ondersteuning van lokale overheden. Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos, staat in voor de opleiding van de rangers.

De Tuinrangers zelf zijn vrijwilligers met een passie voor tuinen en een hart voor de natuur. Ze helpen hun stad of gemeente biodiverser en klimaatrobuuster te worden via de tuinen van de inwoners. Op tuinrangers.be kunnen tuineigenaars in de deelnemende gemeentes een gratis tuinsafari aanvragen. Een verborgen wereld wordt blootgelegd in je eigen achtertuin. Je krijgt vanzelf zin in meer tuinnatuur.

www.tuinrangers.be


Tekst: Veronique De Smedt

%d bloggers liken dit: