© Casita de Barro

Casita de Barro | Vruchtbare bouillons van eigen maak

Een trilling, geen aardbeving dit keer. Gelukkig maar. Een trilling alsof iemand tegen de deur aanbotst. Ik verlies geen tijd. Blootsvoets loop ik naar buiten, naar het plekje in de tuin waar we een machtig zicht hebben op de vulkaan Popocatepetl. Rode stenen tekenen zich af tegen de donkere hemel en rollen naar beneden, tot ze uitdoven, nog boven de boomgrens. “De vulkaan is uitgebarsten”, hoor ik mijn buurman roepen vanop zijn dak. Ik bespeur geen teken van paniek in zijn stem, dus ik blijf ook rustig. Terwijl de rode gloed van lavastenen de bergtop oplicht, contempleer ik hoe kwetsbaar de mens is in de aanschouwing van de grootsheid van de natuur.

De volgende ochtend klim ik op mijn dak met borstel en blik en veeg ik de assen samen. Ik verheug me op de compost die ik zal kunnen maken met dit vruchtbare element. De rijke minerale inhoud van de assen zullen een perfecte aanvulling zijn voor de bodem in de moestuin. Assen of ander steenmeel zorgen voor een evenwichtige nutriëntenlevering, een goede bodemstructuur en ze verhogen de weerstand van de planten tegen insecten en ziektes. Assen, steenmeel, gecalcineerde beenderen van dieren tot poeder vermalen, zijn enkele voorbeelden van beschikbare en goedkope materialen die boeren kunnen verwerken in verschillende vormen van biologische voedingsstoffen en bodemverbeteraars. Jairo Restrepo Rivera, een Colombiaanse agronoom, deelt deze praktijken in talrijke handleidingen en video’s op het internet. Hij stelt ze gratis beschikbaar aan ieder die zich wil verdiepen in een duurzame manier van tuinieren en landbouw met respect voor de aarde, het leven zelf. In Casita de Barro passen we talrijke van zijn methodes toe om de minerale rijkdom van de gecultiveerde aarde te hernieuwen.

Zoals gefermenteerde organische compost in de stijl van Bokashi en biologische voedingsstoffen met koemest als basis en het aanmaken van fosfieten en ‘minerale bouillons’. We hopen op een demonstratief effect bij de boeren van het dorp. Bueno, Bonito y Barato, deze gekende drievuldigheid bij de Mexicanen is een goed begin om de complexe overgang van de industriële landbouw naar deze duurzame technieken te promoten.

Meer info

Steun de projecten van Casita de Barro. We geloven dat ecologische technieken zoals onder meer biologische landbouw instrumenteel zijn voor armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid.
IBAN: BE52 035 7592740 09
BIC: GEBABEBB

%d bloggers liken dit: