Doeltreffend buxusmot bestrijden

Buxus is een zeer waardevolle, inheemse tuinplant. Omdat ze gemakkelijk is in onderhoud, immer groen, een groot regeneratievermogen heeft na schade en in diverse vormen te snoeien is, is het een plant die in vele tuinen voorkomt. Sinds kort wordt de plant echter geteisterd door de buxusmot. Gelukkig kan buxus gemakkelijk beschermd worden tegen deze plaag.

Zoals elke vlinder kent de buxusmot een rupsstadium. Nadat de buxusmot eitjes heeft gelegd, meestal aan de onderkant van de buxusblaadjes, ontluiken deze en verschijnen er rupsen. Het zijn die rupsen die aan de blaadjes vreten en schade toebrengen aan de plant. Om de schade door buxusmot aan te pakken is het daarom belangrijk, meermaals per jaar, grondig te controleren op aanwezigheid van de duidelijk herkenbare rupsen. 

De buxusmot legt meermaals per jaar eitjes en rupsen kunnen gedetecteerd worden in april/mei, juli/augustus en september/oktober. Het is belangrijk op die momenten de plant grondig te controleren en diep te behandelen bij aanwezigheid van de rupsen wat kan met biologische gewasbeschermingsmiddelen die in de handel te koop zijn.

Sluipwespen, sluipvliegen, aaltjes, virussen en vogels zijn natuurlijke vijanden van de buxusmot. Maar gezien de buxusmot vanuit Azië is geïntroduceerd zijn deze natuurlijke vijanden voor de rups hier in Europa voorlopig niet voldoende om ze te kunnen onderdrukken. Al beginnen kippen en vogels deze rupsen ook stilletjes aan te lusten.

De Vlaamse boomkwekerijen delen graag hun kennis met de tuinliefhebber en hebben volgende tips.

Hoe kan ik rupsen van de buxusmot en schade aan de plant waarnemen? De rups van de buxusmot herken je op dit ogenblik aan zijn zwarte kop en felgroene lichaam, dat volgroeid tot 4 cm lang is en een patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen heeft. Vraatschade van deze rups herken je aan bruinverkleuring, bladskeletten, dode blaadjes en kale takjes. Ook worden blaadjes aan elkaar gesponnen en zijn grauwgroene uitwerpselen te zien. Bij schade van de buxusmot blijft de bladnerf zichtbaar.

Rupsen vreten momenteel en zijn nu goed te bestrijden.
De Vlaamse boomkwekerijen raden aan om buxus regelmatig te inspecteren op aanwezigheid van rupsen en schade te handelen indien nodig. Tot de verpopping start, kan je de bladvretende rupsen bestrijden met een biologisch of chemisch gewasbeschermingsmiddel. Biologische rupsenmiddelen op basis van spinosad en pyrethrum zijn voor particulieren te koop. Voor het gebruik van biologische rupsenmiddelen op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis, die snel en afdoende werken, kan je terecht bij een professionele tuinaannemer die hiermee voldoende kennis en ervaring heeft. Spuit goed binnen de struik en herhaal bij zware aantasting. Eens de verpopping begint, naar het einde van augustus toe, kan je verdere verspreiding enkel nog beperken door het wegknippen van haarden samen met de daarin aanwezige rupsen en schade. Voer spinsels, snoeiafval en rupsen altijd af met het restafval in een goed gesloten zak, zo vermijd je dat rupsen ontsnappen. Volg de plaag tot begin volgende winter verder op, daar de buxusmot verschillende generaties per jaar heeft. De buxus staat bekend voor zijn recuperatievermogen en bij goede opvolging, zullen afgevreten planten opnieuw recupereren en dienen ze dus niet te worden verwijderd .

Ook kan je beroep doen op een professionele tuinaannemer. Die kent het ideale bestrijdingsmoment, heeft meer middelen voorhanden en kan gebruikmaken van biologische bacteriepreparaten die momenteel niet voor particuliere gebruikers beschikbaar zijn.

%d bloggers liken dit: