Een landelijke tuin naar de principes van de permacultuur

Verwoed tuinierster en gepassioneerd ecologe Muriel Emsens past in haar ‘eetbare tuin’ in Overijse de principes van de permacultuur toe, wat leidt tot overvloed en harmonie. Een manier om je opnieuw verbonden te voelen met een vorm van essentieel geluk.

Van harte welkom in Muriels tuin, een landelijke tuin met een grote, antieke serre, een ecologisch zwembad, fruitbomen en een biologische moestuin. Muriel Emsens is al dertig jaar professioneel fotografe en uit haar verwondering over de natuur via haar macrolens. “Mijn bedoeling is om de natuur te tonen op de meest reële, mooie, fragiele maar tegelijk ook robuuste manier. Ik hou ervan de mensen te raken, hen te laten zien dat we omringd zijn door al deze schoonheid, je moet alleen maar naar de planten kijken…Een wereld op zich, zodra je de tijd neemt om met ogen vol verwondering om je heen te kijken. Een levensles door de eenvoud, bescheidenheid en harmonie ervan.”

Omdat het werk van Pierre Rabhi haar diep raakte, besloot Muriel bij hem een agro-ecologische stage te volgen. “Deze biologische landbouwer, schrijver en Franse denker met Algerijnse roots heeft mij diep getroffen met zijn pleitrede voor een ander maatschappelijk model waarin er op een respectvollere manier zowel met de mens als de aarde wordt omgesprongen. Deze visie staat helemaal in het teken van vertrouwen, van het heilige verbond tussen de natuur en de mens. De stage die ik bij hem in de Ardèche heb gevolgd, heeft mijn engagement om de aarde – en het leven in het algemeen – te respecteren en er zorg voor te dragen versterkt. Sindsdien wil ik een coherenter leven leiden en probeer ik datgene, waarvan ik mij bewust ben geworden, met plezier door te geven, want ik wil op deze aarde wonen als burgeres en dichteres.”

Een passie voor al wat leeft
Sindsdien is Muriel een beoefenaarster van de permacultuur. “Het is een geniale, simpele en blije oplossing om met z’n allen de vele beklemmende crisissen door te komen en plaats in te ruimen voor een duurzame maatschappij. Deze globale gedachte met plaatselijke accenten is van toepassing zowel op de landbouw als op het onderwijs, de manier van wonen, de economie en de gezondheid. Permacultuur is een ziens- en handelwijze die geïnspireerd is op het bos dat al miljoenen jaren bewijst duurzaam te zijn. Dit model is afkomstig van Nieuw-Zeeland en stelt voor om eerbied te tonen voor alle levende wezens; onderlinge synergieën en samenwerkingen te creëren, hen met hun omgeving te verbinden; zo weinig mogelijk energie te verbruiken en elke vorm van afval om te zetten in opnieuw te gebruiken materiaal zodat er een coherent en duurzaam geheel ontstaat dat leidt tot harmonie, overvloed en verdeling.”

Lees de volledige reportage in het oktobernummer van Fence.

%d bloggers liken dit: