Gezonde vissen in de vijver

Nu de blaadjes beginnen te vallen, is het tijd om ook je tuinvijver klaar te maken voor de opkomende koude. Denk daarbij ook aan de vissen in de vijver. Lees hier welke karweitjes je kan doen om vissterfte in de vijver te voorkomen.

Vissterfte in de vijver tegengaan

Jammer genoeg zijn er nog steeds te veel vissen die verkommeren en sterven in of na de winter door de schuld van onwetende vijverbezitters. Wanneer zij sterftegevallen opmerken, schuiven ze de oorzaak al gauw op de ‘koude’. Maar kou alleen doet vissen niet sterven, zelfs niet tijdens de strengste winters. Wanneer het water echter vervuild is en er een laag ijs op komt te liggen, dán is het bijna zeker dat de dieren weldra in moeilijkheden zullen raken.

Hoe dat komt? Bij de aanwezigheid van een ijslaag worden de rottingsgassen eronder vastgehouden en tegelijkertijd kan er geen verse zuurstof in het water dringen. De vissen verstikken door gebrek aan zuurstof en sterven, niet door de kou maar door vervuild water. Het is dus belangrijk ervoor te zorgen dat onze vijver ‘proper’ de winter ingaat.

Zorgen voor gezonde vissen

Een goede gezondheid voor je dieren in de vijver is erg belangrijk vooraleer ze de winter in gaan. Alle ziektes en verwondingen moeten behandeld zijn. Zo kunnen ze in optimale omstandigheden overwinteren.

Het is belangrijk dat de vissen vetreserves opdoen in de herfst. Schakel in oktober daarom geleidelijk over op licht verteerbaar wintervoer (zonder paraffine). Zo laat je ze stilaan aan het voedsel wennen en leren ze het vinden op de bodem.

Het is raadzaam om ook in de winter de vissen af en toe heel kleine hoeveelheden van deze speciale wintervoeding te voeren, toch wanneer het niet vriest. Als de winter warm is hebben de vissen ook voedsel nodig. Voeder de vissen dan af en toe (bv. om de 14 dagen) met wintervoeder.


Tekst: Guido Lurquin

%d bloggers liken dit: