Groenbemesters voor een goede bodemkwaliteit

Als de vroege aardappelen eruit zijn of als er een stukje grond vrij is in de tuin, kan je aan de slag met groenbemesters. Ze maken tuinklusjes een pak makkelijker en zijn handig in de tuin omwille van verschillende redenen.

Een gezonde bodem

Groenbemesters hebben veel voordelen in de tuin. Ze zorgen voor een bedekking van de bodem zodat erosie en onkruid minder kansen krijgen, ze geven kleurrijke bloemen en wanneer ze afsterven zorgen ze voor een organische stofvoorraad in de bodem, wat je bodemkwaliteit enorm ten goede komt. Ook zorgt het voor een meer kruimelige structuur van de bodem en dat maakt de tuinklusjes dan weer een pak makkelijker.

Met welke groenbemester kun je aan de slag?

Er zijn bladrijke groenbemesters waarmee je aan de slag kan zoals Facelia, gele mosterd en tagetes. Maar er zijn ook grasachtige groenbemesters zoals Italiaans raaigras en Japanse haver. Als laatste heb je nog de vlinderbloemige groenbemesters. Hieronder vallen klaver of wikke. Uiteraard kun je ook steeds verschillende soorten combineren.

Elke groenbemester heeft zijn eigen karakteristieken en effect op de bodem en de gewassen die het volgende jaar op datzelfde perceel staan. Zo zijn lupine en boekwijt goed voor een zure bodem maar zorgen phacelia en rogge voor een meer luchtigere bodem. Wil je de bodem dan weer desinfecteren van nematoden? Dan moet je ook met phacelia of mosterd aan de slag!

  • Bladrijke groenbemesters, zoals Faceliagele mosterdbladkoolTagetes, bladrammenas en Nemat;
  • grasachtige groenbemesters, zoals Italiaans raaigras, Japanse haver en snijrogge;
  • vlinderbloemige groenbemesters, zoals klaver, wikke en lupine;
  • of vergroeningsmengsels van twee of meer gewassen.

Zaai groenbemesters steeds met de hand. Wanneer het gewas door vorst kapot is gevroren, knip je het gewas af en maal je het fijn door te maaien of te snoeien. Laat even drogen en werk het in de grond in.

%d bloggers liken dit: