©Marc Verachtert

Kan mijn woning een groendak dragen?

Er is maar één reden waarom je geen groendak zou realiseren op de achterbouw van je woning of gelijk welk ander plat of licht hellend dak: de draagkracht van het gebouw.

Een groendak legt een extra last op de constructie van je woning of ander gebouw. Het gaat daarbij over meer dan de som van het gewicht van substraat en plantgoed. Een regenbui giet er een flinke slok water bij dat nog dagenlang gebufferd blijft in de drainageplaat, het substraat, al is het flink wat lichter dan teelaarde of tuingrond, en de planten die groeien en dus pas na een of enkele jaren op maximaal gewicht zijn.

Ook sneeuw kan parten spelen. Waar het op een zwart dak na enkele dagen smelt onder invloed van zon en warmte die ontsnappt uit de vertrekken eronder, blijft het hier langer liggen. Geen beter bewijs dan dat het groendak effectief prima isoleert!

Kan mijn dak het aan?

Hoeveel een groendak weegt hangt af van het type groendak waarvoor je gaat en de bijhorende opbouw.

✓ Voor een eenvoudig sedumdak met een substraatlaag van 6 cm dik kom je uit op 90 kilogram/ m².
✓ Voor een mediterrane of lavendelweide en 17 cm opbouw kom je al snel aan 230 kilogram/ m²
✓ Een weidedak of vaste plantendak met 22 cm substraat loopt op tot net iets meer dan 300 kilogram.

Vraag vooraf na bij je architect of aannemer wat jouw dak aankan. Vaak is dat meer dan 250 kilogram/ m², want het is voorzien op het uitvoeren van onderhoudswerken en zelfs extreme hemelwater- of sneeuwlast, zelfs bij verstopte dakafvoer.

Anders ligt het voor een tuinberging of bijgebouw. Zeker als ze wat ouder zijn. Toch nog twee andere mogelijke beperkingen: de hellingshoek en de dakafwerking. Het gemakkelijkst is een dak met een hellingsgraad van 1-9°. Steiler moeten aangepaste drainageplaten voorzien worden die meer, maar vooral langer water bufferen en er zijn mogelijk ook steuntjes aanhechting of rasters nodig.

Een helling van meer dan 45°, het kan niet voor een groendak. Net zomin als een ondergrond van dakpannen of golfplaten. Zink kan enkel indien het een bijkomende beschermlaag krijgt tegen inwerking van organische stoffen die uit het substraat en plantenvoeding sijpelen.


Tekst: Marc Verachtert

%d bloggers liken dit: