Niet langer verplicht distels uitroeien

Met hun paarse bloemen zijn distels best mooie planten. En ze zijn ook nuttig: voor onze bedreigde bijen en vlinders zijn het ware nectarrestaurants. Voor hen is er goed nieuws, want distels kunnen niet langer verplicht uitgeroeid worden. Natuurpunt vroeg hier al jaren om en krijgt nu gelijk van de Raad van State. Al hoeft ook niet élke distel te blijven staan. Probleemdistels aan akkers gericht aanpakken is de beste oplossing voor deze stekelige kwestie.

Provincies en lokale overheden kunnen terreineigenaars verplichten om vier distelsoorten integraal te verdelgen op basis van een 30 jaar oud Koninklijk Besluit. Maar de federale overheid is eigenlijk niet bevoegd in dergelijke natuurzaken. De bestrijdingsverplichting is daarnaast verouderd, zinloos en slecht voor de natuur. Daarom startte Natuurpunt een juridische procedure bij de Raad van State. De Raad van State geeft Natuurpunt nu gelijk.

De basis voor de distelbestrijdingswetgeving dateert uit de 19de eeuw, toen landbewerkers nog met blote handen en voeten in contact kwamen met paardenmest en op die manier riskeerden om tetanus op te lopen, wanneer de stekels wondjes veroorzaakten tijdens het werk. Met de mechanisering van de landbouw is dat risico verdwenen en de toenmalige noodzaak voor de totale distelbestrijdingsplicht compleet achterhaald.

Vandaag de dag is de heksenjacht op de distel onwenselijk. In natuurgebied is ze ook in strijd met het doel om de natuur te beschermen. Distels vervullen namelijk een belangrijke rol als schakel in een ecosysteem, bijvoorbeeld als nectarplant voor bedreigde bijen en vlinders. Daarnaast wordt bij bestrijding vaak gebruik gemaakt van schadelijke, chemische bestrijdingsmiddelen.

De totale bestrijding is ook erg duur: het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) berekende dat de bestrijdingsverplichting de belastingbetaler tussen 5 en 10 miljoen euro per jaar kost. Die middelen kunnen beter besteed worden.


bron: Natuurpunt

%d bloggers liken dit: