Leven in agrarisch gebied: wat zijn de mogelijkheden?

Je hebt zeker al gehoord van het gewestplan. In de jaren 70 werd deze bontgekleurde kaart uitgetekend en sindsdien ziet Vlaanderen eruit als een lappendeken. Elke kleur geeft aan welke activiteiten toegelaten zijn op een perceel. Grote delen van de kaart zijn geel, dit zijn de gebieden met een agrarische bestemming. Wat zijn hier de mogelijkheden voor een niet-landbouwer?

Agrarisch gebied is in principe bestemd voor de beroepslandbouw. Enkel de gebouwen die noodzakelijk zijn voor een landbouwbedrijf horen hier thuis. Voor deze zone-eigen constructies zijn er weinig beperkingen bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning. Naast pure landbouwbedrijven worden ook para-agrarische activiteiten toegelaten in agrarisch gebied. Dit zijn activiteiten die in zeer nauw verband staan met agrarische activiteiten zoals kennels, veeartsenijkundige klinieken, schoolhoeves, proefstations voor landbouw,….

Beroeps- of hobbylandbouwer
Ben je een hobbylandbouwer? Dan zit je in het agrarisch gebied in principe zonevreemd, je doet immers niet (meer) professioneel aan landbouw. Ondanks de zonevreemde ligging heb je als hobbyboer toch de mogelijkheid om in het agrarisch gebied nieuwe gebouwen op te richten. Heb je weidedieren en voldoende graasweide? Dan mag je een stalling voor weidedieren bouwen. Ter illustratie: een jong koppel koopt een woning in agrarisch gebied en is gepassioneerd door paarden. Ze bezitten vier trekpaarden. Beschikken ze per dier over 1.000 tot 2.500 m² graasweide? Dan mogen ze voor hun vier trekpaarden een stal van 120 m² (15 m² stallingsoppervlakte en 15 m² voederberging per dier) oprichten.

Een zonevreemde functiewijziging
De overheid laat steeds vaker minder of niet-landbouwgerelateerde activiteiten toe in het agrarisch gebied. Door een schaalvergroting komen kleinere landbouwzetels immers vaak leeg te staan. In deze vrijgekomen landbouwgebouwen kan je als niet-landbouwer perfect gaan wonen. Op dat moment wordt de boerderij wel zonevreemd want ze heeft geen landbouwfunctie meer.
Droom je van een paardenhouderij, een dierenasiel, jeugdlogies, een kinderboerderij,… Of denk je aan een instelling waar personen bij wijze van therapie dieren kunnen verzorgen? Dan kan je perfect terecht in bestaande gebouwen in het agrarisch gebied!
Kortom, sites in het agrarisch gebied bieden ook aan niet-landbouwers heel wat mogelijkheden.
Daarbij zijn de huidige en de geplande activiteiten, de ouderdom en de staat van het goed van belang. Vanzelfsprekend zijn er locaties met uitzonderlijke omstandigheden. Roep dus tijdig de hulp in van een expert!

DLV organiseert dit najaar een nieuwe reeks infomomenten voor iedereen die woont, leeft en werkt in landelijk gebied. Surf naar www.dlv.be/particulier. Onderwerpen die je zelf interessant vindt of vragen die je tijdens zo’n avond wil beantwoord zien, stuur je per mail naar [email protected] .

%d bloggers liken dit: