Flower photo created by wirestock - www.freepik.com

Meer biodiversiteit in de tuin? Maai Mei Niet!

Onze tuinen vertegenwoordigen zo’n 10% van de totale oppervlakte van Vlaanderen. In de meeste van die tuinen vinden we een knalgroen, tot op de millimeter gemaaid gazon. Wist je dat het voor de natuur beter is om het gras wat langer te laten groeien? Doe mee met de campagne ‘Maai Mei Niet’ en leg zo een rijkelijk buffet aan voor de bijen in je tuin!

Laat het gras maar groeien!

Wist je dat je door niets te doen een grote bijdrage kunt leveren aan onze natuur? Met de campagne ‘Maai Mei Niet’ roept Knack op om de hele maand mei (een deel van) je gazon niet of minder te maaien. Het gemillimeterde gazon – waar veel Vlamingen zo’n fan van zijn – is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt bovendien sneller uit de bodem wanneer het gras te kort is.

Doe in de maand mei dus lekker niets. Maai je gazon niet en trek zo tot tien keer meer bijen, kevers, vlinders en hommels aan in je tuin! Zelfs wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Een kleine verandering kan al helpen. Laat bijvoorbeeld een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen. Of, wat gras maaien pas echt leuk maakt: maai figuren in het gras zoals cirkels, golvende lijnen… En maai je gras slechts om de drie à vier weken.

Doe ook mee! Schrijf je nu in via www.maaimeiniet.be


‘Maai Mei Niet’ is een project van Knack, met steun van KULeuven, Mijn Tuinlab, Bond Beter Leefmilieu, Velt, Het Ministerie voor Natuur en de HO GENT. Met de campagne wil Knack helpen om de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. In de eerste plaats door tuineigenaars te sensibiliseren over de impact die ze hebben met hun eigen buitenruimte, hoe groot of klein die ook is.

%d bloggers liken dit: