Meer biodiversiteit in de tuin? Maai Mei Niet!

Onze tuinen vertegenwoordigen zo’n 10% van de totale oppervlakte van Vlaanderen. In de meeste van die tuinen vinden we een knalgroen, tot op de millimeter gemaaid gazon. Maar wist je dat het eigenlijk beter is voor de natuur om het gras wat langer te laten groeien? Doe mee met de campagne ‘Maai Mei Niet’ en leg zo een rijkelijk buffet aan voor de bijen in je tuin.

Niets doen voor de natuur

Wist je dat je door niets te doen een grote bijdrage kunt leveren aan onze natuur? Met de campagne ‘Maai Mei Niet’ roept Knack op om de hele maand mei (een deel van) je gazon niet of minder te maaien. Het gemillimeterde gazon – waar veel Vlamingen zo’n fan van zijn – is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt bovendien sneller uit de bodem wanneer het gras te kort is.

Doe in de maand mei dus lekker niets. Maai je gazon niet en trek zo tot tien keer meer bijen, kevers, vlinders en hommels aan in je tuin! Zelfs wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Een kleine verandering kan al helpen. Laat bijvoorbeeld een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen. Of, wat gras maaien pas echt leuk maakt: maai figuren in het gras zoals cirkels, golvende lijnen… En maai je gras slechts om de drie à vier weken.

Doe mee!

STAP 1: Laat tot en met 28 mei (een deel van) je gras gewoon groeien, zonder het te maaien.

STAP 2: Tel tijdens het bloemtelweekend van 29 en 30 mei alle bloemen die je vindt op één vierkante meter van je lange (niet gemaaide) gras. Geef je resultaten in op de website www.maaimeiniet.be & kom zo de persoonlijk nectarscore van je tuin te weten. Zo weet je hoeveel nectar jouw gazon heeft geproduceerd voor de bijen, vlinders en andere bestuivers!

Experten zullen nadien alle data verwerken en zo de nationale nectarscore berekenen. Die ontdek je begin juni hier én op de website van Knack.


‘Maai Mei Niet’ is een project van Knack, met steun van KULeuven/Mijn Tuinlab, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur. Met de campagne wil Knack helpen om de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. In de eerste plaats door tuineigenaars te sensibiliseren over de impact die ze kunnen met hun eigen buitenruimte, hoe groot of klein die ook is.

%d bloggers liken dit: