Oproep aan onze Nederlandse lezers: tel op 17 en 18 mei de argusvlinder

Op 17 en 18 mei organiseert De Vlinderstichting Nederland een telweekend voor de bedreigde argusvlinder. Deze graslandvlinder is hard op weg om uit Nederland te verdwijnen, vooral van de zandgronden. De Vlinderstichting wil door het telweekend beter zicht krijgen op de huidige verspreiding van de argusvlinder in Nederland. Met deze informatie kan de bescherming van de soort effectiever worden uitgevoerd. Telt u mee?

De warmteminnende argusvlinder gaat in heel Europa hard achteruit. Onderzoekers staan echter voor een raadsel wat de oorzaken hiervan zijn. Sinds 1992 is de stand in Nederland met 98% gekelderd. Dit is voor De Vlinderstichting reden om een soortbeschermingsplan argusvlinder op te stellen. Hierin worden alle mogelijke knelpunten in het leefgebied en de levenscyclus van de soort in kaart gebracht. Zo kan er op korte termijn gericht onderzoek naar de achteruitgang van de argusvlinder uitgevoerd worden. De Vlinderstichting werkt hiervoor samen met internationale partners.

Omdat de argusvlinder een goed herkenbare soort is, betrekt De Vlinderstichting iedereen bij de bescherming van de vlinder. Daarom is het weekend van 17 en 18 mei uitgeroepen tot telweekend argusvlinder. In het hele land wordt per vierkante kilometer onderzocht of de argusvlinder aanwezig is en in welk aantal. Ook wanneer de vlinder niet wordt aangetroffen, levert dat relevante informatie op. Meer informatie over het telweekend is te vinden op de actiepagina (www.vlinderstichting.nl/argusvlinder). Hier kunnen ook de telresultaten doorgegeven worden en er is een handige zoekkaart beschikbaar als hulpmiddel bij de telling.

%d bloggers liken dit: