Pop-upparkjes in Hasselt

Onlangs nog op de Havermarkt in Hasselt gepasseerd? Dan zag je zeker de zes mobiele pop-upparkjes die de stad er installeerde. Het gaat om grote bloembakken die voor groen en biodiversiteit zorgen in een buurt met hoofdzakelijk verharde ruimte.

Leuk, want een groene buurt is een aangename plek om te wonen, werken en ontspannen!

Meer groen in de stad

Een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) toont aan dat in het centrum van Hasselt duidelijk sprake is van een hitte-eiland. Temperaturen liggen er gemiddeld zo’n 3°C hoger dan in de deelgemeenten. Dit betekent dat bewoners van de binnenstad dubbel zoveel hittegolfdagen te verwerken krijgen. De grote boosdoener is volgens VITO de overvloed aan verharde oppervlakken en een gebrek aan vegetatie.

Via het plaatsen van 21 pop-upparkjes wil Stad Hasselt verharde plekken in de stad, op z’n minst tijdelijk, van groen voorzien. Want een groene buurt is een aangename plek om te wonen, werken en ontspannen. Toch vormen deze parkjes veel meer dan uit de kluiten gewassen bloembakken. “Elke container moet uitgroeien tot een thuis voor streekeigen beplanting, vogels, vleermuizen en micro-organismen. Zo vergroot de biodiversiteit op plaatsen waar deze een ruggensteuntje kan gebruiken.”

Tegelijk willen de stad met haar mobiele stadsecosystemen het draagvlak voor een groene herinrichting van een aantal sterk verharde straten en pleinen onderzoeken. “Bomen en planten spelen een belangrijke rol voor de leefbaarheid van onze stad. Ze zetten CO2 om in zuurstof, oefenen tijdens hitteperiodes een verkoelend effect uit, creëren schaduw en verhogen de luchtkwaliteit.”

Hoe gaat het in z’n werk?

Elke container blijft minstens 1 jaar op dezelfde plaats staan. Omwille van de hoge verstedelijkingsgraad en de beperkte openbare ruimte gaat speciale aandacht uit naar de binnenstad en de wijk Runkst. In de containers staat een mix van streekeigen beplanting bestaande uit: krentenboompjes, berkjes, kornoeljes, heesters, vlieren en gelderse rozen.

Voor de realisatie kan de stad rekenen op 225.000 euro subsidie van de Vlaamse Overheid, nadat Hasselt één van de laureaten werd van de Groen in de stad-oproep.

Lees hier meer over dit project.

 

%d bloggers liken dit: