Schoffelen tegen muur

Worden moestuin en bloemperken overwoekerd door muur? Je kan dat natuurlijk positief bekijken: dit onkruid geeft aan dat de grond vruchtbaar is, want het gedijt vooral op een losse, stikstof- en humusrijke bodem.

De zo kwetsbaar lijkende muur is in feite een plant met een schrikwekkende groeikracht. Wanneer je even door de grond harkt, komen de zaden van de muur die je eerder te lijf bent gegaan, gewoon aan de oppervlakte. Die zaden kunnen hun kiemkracht gedurende tientallen jaren behouden. Van zodra ze licht zien, ontkiemen ze. De muur die wortelt al naargelang hij zich ontwikkelt, bloeit reeds vijf weken na het kiemen. De bloemkroontjes die als witte stippen op een groen tapijt liggen, zijn slechts één dag geopend. Maar dat is ruim voldoende om een fenomenaal aantal zaden te verspreiden die onmiddellijk kiemen als ze op de grond vallen.

Het beste advies om de aanwezigheid van muur in te dijken is dus voorkomen dat de plant bloeit. Van zodra de plant de kop opsteekt, zit er niets anders op dan geregeld schoffelen.

%d bloggers liken dit: