Vlaanderen te warm voor inheemse planten

Klimaatverandering is niet langer een ‘ver-van-ons-bed-show’. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van de KU-Leuven. In de toekomst dreigen bepaalde plantensoorten in Vlaanderen volledig te verdwijnen.

Klimaat in beweging

De gemiddelde temperatuur neemt toe, waardoor de klimaatzones verschuiven naar de polen. Concreet betekent dat voor Vlaanderen dat ons klimaat in de toekomst zal verschuiven van een gematigd klimaat naar een mediterraan klimaat. Het gevolg daarvan is dat plantensoorten die nu in Vlaanderen voorkomen, in de toekomst hun optimale klimaatcondities zullen vinden in meer noordelijke gebieden en dus ook in die richting zullen moeten migreren.

Vlaanderen te warm

Onderzoekers aan de KU Leuven namen de huidige en toekomstige geografische verspreiding van de 881 plantensoorten in Vlaanderen onder de loep. Wat blijkt? Het leefgebied zou verkleinen voor 216 plantensoorten en voor 3% dreigt het leefgebied zelfs helemaal te verdwijnen.

De druk van klimaatverandering zal het grootst zijn op plantensoorten die het nu al moeilijk hebben. De groene nachtorchis bijvoorbeeld, die zijn volledige leefgebied in Vlaanderen zal verliezen tegen 2100. Voor enkele sterk bedreigde soorten, zoals de dennenwolfsklauw, is het voorspelde uitsterven inmiddels realiteit. Zij ging ten onder aan de extreem hete en droge zomer van 2018.

Implicaties voor het natuurbeheer

De onderzoekers raden aan om naast de huidige bedreigingen ook klimaatverandering in rekening te brengen in het klassieke natuurbeheer. Zo kan er geopteerd worden voor een nulbeheer (in bossen), een gevarieerd maaibeheer (in graslanden) of een verticale vegetatiestructuur.

%d bloggers liken dit: