Wedstrijdregelement: Win de Flatground Trampoline van Berg

1.Deze wedstrijd wordt van 26/4 t.e.m. 30/6/2017 georganiseerd door Rekad nv, gevestigd te Geelseweg 47 A, 2200 Herentals en staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgische grondgebied wonen. Er is geen enkele aankoopverplichting. Men dient zich enkel te registreren of geregistreerd te zijn voor de gratis digitale nieuwsbrief van Fence Tuinmagazine.

2.Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij hiervoor de voorafgaande toestemming van hun ouders of voogd hebben gekregen. Rekad nv behoudt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van deze toestemming te vragen en om elke minderjarige die dergelijke bevestiging niet onmiddellijk kan voorleggen, van de wedstrijd uit te sluiten.

3.Om kans te maken op de wedstrijdprijs moeten deelnemers zich registreren voor de digitale nieuwsbrief en tussen 26/4 en 30/6/2017 de wedstrijdvragen online oplossen. Uit alle juiste antwoorden worden er door de jury 10 weerhouden. Aan hen wordt gevraagd om thuis een doe- proef uit te voeren en ons hiervan digitaal een foto te bezorgen. De hoofdprijs gaat naar de kandidaat die het best de doe-proef volbracht heeft. De hoofdprijs is de FlatGround Trampoline van Berg t.w.v. € 899.

4.Je kan maar één keer deelnemen per IP-adres. Nadat je het online wedstrijdformulier verstuurde, kan je niets meer aanpassen.

5.De prijzen zijn niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

6.De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via mail. Zij zullen ook vermeld worden op detuinkampioen.be. De foto’s zullen online verschijnen. Er wordt verder geen enkele correspondentie gevoerd over deze actie.

7.Er wordt geen rekening gehouden met onvolledig of foutief ingevulde deelnames, noch met deelnames waarop het ingevulde adres onbekend of foutief blijkt te zijn.

8. Er zijn 10 troostprijzen en 1 hoofdprijs. De hoofdprijs gaat naar de kandidaat wiens foto (= doe-proef) door de jury gekozen werd als best uitgevoerd.

9. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Rekad nv behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij worden enkel gebruikt voor het verloop van deze actie.

10. Rekad nv behoudt zich het recht voor de actie of het verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Rekad nv
kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde
modaliteiten van deze wedstrijd gewijzigd zouden moeten worden.

11. In geval van misbruiken, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Rekad nv zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van
deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

12. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen.

13. Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen (Turnhout) zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

%d bloggers liken dit: