Wedstrijdreglement: win een 3D-tuinplan van Gert Kwanten

1. Deze wedstrijd wordt van 11/8 t.e.m. 31/10/2017 georganiseerd door Rekad  nv, gevestigd te Geelseweg 47 A, 2200 Herentals en staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgische grondgebied wonen. Er is geen enkele aankoopverplichting. Men dient zich enkel te registreren of geregistreerd te zijn voor de gratis digitale nieuwsbrief van Fence Tuinmagazine.

2. Om kans te maken op de wedstrijdprijs moeten deelnemers zich registreren voor de digitale nieuwsbrief en tussen 11/8 t.e.m. 31/10 /2017 hun reden motiveren waarom ze de wedstrijdprijs graag zouden ontvangen. De wedstrijdprijs is een 3D – tuinplan van Tuinaannemer Gert Kwanten .

3. Je kan maar één keer deelnemen per IP-adres. Nadat je het online wedstrijdformulier verstuurde, kan je niets meer aanpassen.

4. De prijs is zijn niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

5. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via mail. Er wordt verder geen enkele correspondentie gevoerd over deze wedstrijd.

6. Er wordt geen rekening gehouden met onvolledig of foutief ingevulde deelnames, noch met deelnames waarop het ingevulde adres onbekend of foutief blijkt te zijn.

7. De winnaar is degene wiens motivatie door de jury uitgekozen werd.

8. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Rekad nv behandelt deze gegevens

als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij worden enkel gebruikt voor het verloop van deze actie.

9. Rekad nv behoudt zich het recht voor de actie of het verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Rekad nv

kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde

modaliteiten van deze wedstrijd gewijzigd zouden moeten worden.

10. In geval van misbruiken, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Rekad nv zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van

deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

11. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen.

12. Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen (Turnhout) zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.