EropuitHotlist

Zorgeloos pootje baden? Tips voor zwemmen in open natuur

Door de klimaatverandering gaan we naar een tijd met meer hittegolven en verdroging, maar ook korte periodes van heel zware stortregens. Nu het volop zomer is en er opnieuw hoge temperaturen worden voorspeld, staat Fence even stil bij waterrecreatie in de tuin en in de open natuur. Milieudeskundige Dirk Vercammen geeft tips.

Het volledige artikel lees je in Fence Tuinmagazine – editie 4 2022.

1. Investeer in een eigen zwemvijver

In een zwemvijver in je eigen tuin zijn de omstandigheden dag en nacht gecontroleerd. Er is weinig gevaar aan verbonden, mits je voldoende aandacht besteedt aan de waterkwaliteit. Het is belangrijk om het water in elk geval te filteren. Daarvoor bestaan ingenieuze systemen met diverse filterkamers, zeoniet en UV-lampen.

Wie voorstander is van een ecologische kringloop kan er voor kiezen om te filteren met stevige oeverzones. Het water passeert dan de wortelrizomen van egelskop, lisdodde, dotterbloem of gele lis en vloeit dan, al dan niet doorheen een zand- of korrelbed, terug naar de vijver.

2. Ga naar een ‘Blue Flag’ zwemvijver

Rivieren en vijvers (natuurlijk of kunstmatig) in de open natuur worden beïnvloedt door factoren van buitenaf: overstorten van rioleringen bij piekdebieten, inspoeling van afvloeiend water van landbouwgronden of industriële lozingen. Ook grote groepen watervogels, honden en recreanten kunnen het water vervuilen, waardoor allerlei ziekmakers kunnen floreren. Je kunt dus behoorlijk ziek worden door te zwemmen in de natuur, al moeten we dit meteen fors relativeren. Een gemiddelde, gezonde en getrainde zwemmer zal zeker tegen een stootje kunnen.

Zwem dus lustig rond, maar kijk eerst even waar je dat doet. Wil je helemaal zeker zijn, ga dan zwemmen in een zogenaamde Blauwe Vlag (Blue Flag) zwemvijver. Deze wimpel is een van de oudste keurmerken en staat garant voor schoon, veilig en ecologisch verantwoord zwemwater. Meer info over de erkende locaties vind je op www.blueflag.global.be.

Voor België kan je ook de website www.kwaliteitzwemwater.be bekijken.

3. Wees op je hoede voor ‘cold shock’ en verdrinkingsgevaar

Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in oude zandwinningsputten, kunnen grote temperatuurverschillen in het water heersen. Dat zorgt ervoor dat je bevangen kunt worden door een temperatuurschok en verkramping. Ga steeds langzaam en geleidelijk aan in koud water.

4. Let op voor botulisme

De laatste jaren worden we opvallend vaak geplaagd door zeer warme periodes. Het gevolg is dat vanaf watertemperaturen boven de 20° Celsius botulisme kan oprukken. Botulisme is een ziekte die dodelijk is voor watervogels en die zich zeer snel ontwikkelt in een bepaald gebied. Geïnfecteerde vogels kunnen geholpen worden als ze tijdig medicatie toegediend krijgen. Raak zo’n onfortuinlijke vogel dus niet aan zonder handschoenen, maar breng deze meteen naar een vogelopvangcentrum.

Verder lezen?

Het volledige artikel lees je in Fence Tuinmagazine – editie 4 2022.
Te koop in de online boekenshop. Gratis verzending.

Tekst: Dirk Vercammen

%d bloggers liken dit: